เกี่ยวกับ มบส.

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
    ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ เป็นรูปวงรี ๒ วง ซ้อนกัน ภายในเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ ๙
    ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ 
    ภายนอกเป็นชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษ
    ซึ่งเป็นตัวเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ

สีประจำมหาวิทยาลัย
    ม่วง-ขาว เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีที่มาจากสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุรียวงศ์ (ช่วง
    บุนนาค) ออกปฏิบัติราชการด้วยผ้านุ่งเยียรบับสีม่วงจนเป็นที่ชินตาของบุคคลทั่วไป เข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
    เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
    ต้นชงโค (Bauhinia Purpurea Linn) ชงโคมีกลีบดอกสีม่วง ชาวอินเดียถือว่าเป็นดอกไม้สวรรค์ขึ้นอยู่ในเทวโลก 

คติพจน์ประจำมหาวิทยาลัย
    สจฺจํ เว อมตา วาจา (ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย) คำขวัญประจำมหาวิทยาลัย มิติใหม่ด้านการศึกษา นำหน้าด้วยคุณภาพ
    ประกันความสำเร็จ ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา