สถาบันขงจื้อ


ข้อมูลพื้นฐาน
    สถาบันขงจื้อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ซึ่งมีพิธีเปิดสถาบันเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2549 สถาบันขงจื๊อ ฯ มีพันธกิจหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาจีน อีกทั้งกำหนดให้การฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับครูเป็นจุดเด่นของสถาบัน ภายใต้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากคณะผู้บริหารทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน รวมทั้งการทุ่มเท แรงกายแรงใจ ของบุคลากรของสถาบันในแต่ละสมัย ส่งผลให้สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลสถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยม ถึง 2 ครั้งในปี 2554 และ ปี 2556 จากการคัดเลือกจากสถาบันขงจื๊อ กว่า 800 แห่งทั่วโลก ซึ่งถือเป็นสถาบันขงจื๊อที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศไทย และในปี 2557 สำนักงานฮั่นปั้น ยังได้มอบรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมให้กับ รศ.เวิน เซี่ยงยวี่ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของสถาบันและบุคลากรอย่างเห็นได้ชัด

ข้อมูลติดต่อ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๑
เว็บไซต์ : http://cibsru.th.chinesecio.com